Het concept
  visie  
Welkom
Voor wie is Meesterlijk Gezond?

Meesterlijk Gezond is een digitale tool voor schoolteams die hun gezondheidsbeleid op een gestructureerde manier wensen uit te werken.
Meesterlijk Gezond kan als tool ook aangewend worden door CLB-medewerkers, Logo-medewerkers en andere procesbegeleiders die scholen ondersteunen in het uitwerken van hun gezondheidsbeleid. Dit kan enkel indien de school hiermee instemt.
Wat is Meesterlijk Gezond?
 
Meesterlijk Gezond omvat een digitale ondersteuning van het proces rond gezondheidsbeleid op school aan de hand van de kwaliteitscirkel. Stap voor stap wordt de school begeleid met instructies en eenvoudige tools. De nadruk ligt op het doorlopen van een proces, de inhoud wordt aangereikt en kan zelf door de school worden gekozen.

Waar kunt u terecht voor Meesterlijk Gezond?

Inloggen kan op www.meesterlijkgezond.be door te klikken op de knop 'aanmelden'.

Wanneer kan u aan de slag met Meesterlijk Gezond?

Een schoolteam dat met Meesterlijk Gezond aan de slag gaat, kan de tool gebruiken tijdens of na de vergaderingen rond gezondheidsbeleid.

Waarom zou u aan de slag gaan met Meesterlijk Gezond?
 
Gezondheid is nog steeds een hot item in de scholen. Werken aan gedragsverandering is echter een werk van lange adem. Om scholen te ondersteunen in het lange termijn denken is er Meesterlijk Gezond.
Meesterlijk Gezond wil scholen stimuleren en ondersteunen bij het (verder) uitwerken en implementeren van een gezondheidsbeleid.
 
 
  achtergrondinformatie